História spoločnosti Net2C, s.r.o.

14.02.2011 Bola podpísaná zakladateľská listina spoločnosti Net2C, s.r.o. s cieľom napĺňania snov jej zakladateľa.
17.02.2011 Obvodný úrad vydal pre spoločnosť Net2C, s.r.o. osvedčenie s rozsahom činností, v ktorých môže podnikať a štatistický úrad Slovenskej republiky pridelil ičo.
04.03.2011 Obchodný súd vykonal registráciu spoločnosti Net2C, s.r.o., následkom čoho spoločnosť Net2C, s.r.o. začala existovať ako právnická osoba. K tomuto dňu bolo splatné základne imanie v plnom rozsahu.
15.03.2011 Daňový úrad vydal pre spoločnosť Net2C, s.r.o. osvedčenie o pridelení DIČ a o mesiac neskôr aj osvedčenie o pridelení IČ DPH.
16.04.2011 Spoločnosť Net2C, s.r.o. začala fungovať v plnom rozsahu aj z pohľadu dodávateľských a odberateľských vzťahov. Nastalo každodenné rutinné fungovanie spoločnosti i keď od klasickej monotónnej rutiny to má veľmi ďaleko.
01.02.2022 Úrad priemyselného vlastníctva zapísal ochrannú známku spoločnosti Net2C, s.r.o.
26.05.2022 Na základe doterajšieho plnenia povinnosti voči štátu, Daňový úrad priznal spoločnosti Net2C, s.r.o. index daňovej spoľahlivosti a zaradil ju na webe finančnej správy medzi spoľahlivé daňové subjekty.

© Net2C 2011 - 2024